Proje Açıklaması

Bilişsel davranışçı terapiler, insanların düşünme şeklini  ve davranış biçimlerini anlamaya dayanır. Bu yaklaşımın amacı, değişimin mümkün olduğunu öğretmektir. Ancak bunu başarmak için öncelikle düşüncelerimizi, tutumlarımızı ve davranışlarımızı geliştirmeyi öğrenmeliyiz.

  • Bu tür bir tedavide uzman, hastanın problemlerini saptamaya çalışır ve işlevsiz düşünce kalıplarını değiştirmek için bir rehber görevi görür.
  • Bunu başarmak için, “uyumsuz” davranışların ne olduğunu bulmak amacıyla davranışların işlevsel bir analizini yapar.
  • Uyumsuz davranışlar tanımlandıktan sonra, bilişsel-davranışçı terapist çeşitli teknikleri kullanarak problem çözme, beceri eğitimi, bilişsel yeniden yapılandırma konularda kişiyi eğitir.
  • Bilişsel davranışçı terapi depresyon, fobiler, anksiyete bozuklukları ve travmatik süreçleri tedavi etmekte çok etkilidir.