Psikologların araştırmaları, kriz zamanlarında liderlerin iletişimini nasıl artıracağını göstermektedir.İnsanlar liderlere ne yapmaları, ne beklemeleri ve nasıl davranacakları konusunda rehberlik ederler. Belirsiz ve akıcı zamanlarda, güçlü, sakin, güvenilir liderlik ihtiyacı her zamankinden daha önemlidir.

Psikologların araştırmaları liderlerin – ister hükümet yetkilileri, ister iş yöneticileri, eğitimciler, isterse ebeveynler olsun), güveni en üst düzeye çıkarmak ve stres ve endişeyi en aza indirmek için iletişim becerilerini geliştirebileceği çeşitli yollara işaret ediyor:

Stres Yönetimi

İnsanlar liderlere kararlarında ve eylemlerinde sakin ve kasıtlı olmalarını ister. Stresli olaylara son derece duygusal yollarla tepki gösteren liderler, insanların stresine ve endişesine katkıda bulunabilir. Liderler yavaşlayarak, streslerini değerlendirerek ve duygusal reaksiyona neyin sebep olduğunu anlayarak başlayabilirler. Yüksek profilli bir krizin talepleriyle karşı karşıya kalsalar bile, liderlerin sıfırlamak ve yeniden odaklanmak için ara vermeleri gerekir.

Empati ve iyimserlikle bilgi paylaşın

İletişimlerinde liderler insanların yaşadıkları belirsizlik ve kaygıyı tanımalıdır. Bu özellikle liderlerin, işyerinin kapanması veya çalışma saatlerinin azaltılması gibi insanların stresini artırabilecek kararlar ilettiklerinde önemlidir. Endişeli insanların liderlerine onlara umut ve kontrol duygusu vermeleri gerektiğini kabul edin. Kontrol kaybı, çaresizlik hissine katkıda bulunabilir. Liderler, daha iyi bir geleceğe giden yolun olduğunu açıkça belirtmeli ve insanlara nasıl katkıda bulunabileceklerini bildirmelidir. İnsanların atabilecekleri belirli adımlar atmak, stres ve endişe durumlarını yönetmelerine ve umut yaratmalarına yardımcı olacaktır.

Güven oluşturmak için güvenilirliği kullanma

Güvenilirlik, uzmanlık ve güvenilirliğin bir kombinasyonudur. Liderler, bir durumun risklerini ve sonuçlarını anladıklarını gösterdiklerinde güvenilirlik kazanırlar. Aynı zamanda, liderler tüm cevapları bilmelerini beklememelidir. İyi liderler, bir sorunun cevabını bilmediklerinde itiraf ederler ve bilim adamları veya politika yapıcılar gibi diğer uzmanları ertelerler.

Dürüst ve şeffaf olun

Güven ve bağlantıyı artırmak için, liderler hayal kırıklığı yaratan haberleri açık ve anlaşılır bir şekilde sunmalı ve her şeyin yolunda olduğuna dair yanlış bir algı vermemelidir. Etkili liderler nadiren gizli kalan kötü haberleri gizlemezler. Tüm gerçekleri paylaşmayan liderler hızla daha az güvenilir hale gelir ve bu tür liderlik daha panik ve aşırı tepkiye yol açabilir.

Düzenli iletişim sağlayın

İyi liderler, insanların güvenilir bir şekilde bakabilecekleri bir iletişim rutini oluşturur. İletişim durduğunda, insanlar en kötüsünü hayal etmeye eğilimlidir.

Geri bildirim için bir forum sağlayın

İnsanlar soruları olacak ve önerilerde bulunmak isteyeceklerdir. Liderler destekledikleri kişiler kendilerini işittiklerinde ve duyduklarında güven kazanırlar. Liderler herkesin geri bildirimlerini toplayıp yanıtlayamasalar da, yerel işletmeleri nasıl destekleyecekleri gibi soru ve öneriler için makul, uygun kanallar sağlayabilirler.

Rol model olun

İnsanlar nasıl davranmaları gerektiğinden emin olmadığında liderlere rol modelleri olarak bakarlar. Liderler, başkalarından yapmalarını istedikleri şeyle tutarlı davranmalıdır. Liderlerin, seyahatten vazgeçme ve sosyal mesafeyi uygulama gibi yeni politikaları benimseyen ilk kişi olması gerekir. İnsanlar saygı duydukları liderlerin örneğini takip edecekler.

 

Psikolog Övgü Yaren Soydan