Psikolojide Etik Konular
Psikologlar genellikle aşırı hassas veya değişken durumlarla uğraştığından, etik endişeler profesyonel yaşamda büyük rol oynayabilir.

Temel Etik Konular
Müşteri Refahı:

Psikologlar, hizmet ettikleri rol nedeniyle, yaşları, engellilik durumları, zihinsel yetenekleri ve diğer endişeleri nedeniyle savunmasız olan kişilerle çalışırlar. Bu kişilerle çalışırken psikologlar her zaman danışanlarının refahını korumak için çaba göstermelidir.

Aydınlatılmış onam :

Psikologlar terapistler, araştırmacılar, eğitimciler ve danışmanlar olarak rollerinde çok çeşitli hizmetler sağlamaktan sorumludur. İnsanlar psikolojik hizmetlerin tüketicisi olarak hareket ettiklerinde, ne bekleyeceklerini bilme hakları vardır. Terapide, aydınlatılmış onamı almak, hangi hizmetlerin sunulduğunu, olası risklerin neler olabileceğini ve danışanın tedaviden ayrılma hakkını açıklamayı içerir. Araştırma yaparken, bilgilendirilmiş olur katılımcılara araştırmaya katılma riskleri hakkında bilgi vermeyi içerir.

Gizlilik:
Terapi, danışanların bu bilgilerin başkalarıyla paylaşılması veya halka duyurulmasından korkmadan kişisel sorunları tartışabilmeleri için güvenli bir yer sağlamalıdır. Bununla birlikte, bazen bir psikologun diğer profesyonellere danışırken veya araştırma yayınlarken olduğu gibi bazı ayrıntıları paylaşması gerekebilir. Etik kurallar, bazı bilgilerin ne zaman ve nasıl paylaşılabileceğini ve psikologların müşteri gizliliğini korumak için atmaları gereken bazı adımları belirler.

Yeterlilik:
Psikologların eğitim, eğitim ve deneyim de önemli etik husustur. Psikologlar, danışanların ihtiyaç duyduğu hizmetleri uygun şekilde sağlayabilecek beceri ve bilgiye sahip olmalıdır. Örneğin, bir psikoloğun tedavi sırasında belirli bir değerlendirmeyi yürütmesi gerekiyorsa, söz konusu testin yönetimi ve yorumu hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Psikologlara yardım etmek için etik kodlar mevcut olsa da, bu psikolojinin bugün etik tartışmalardan muaf olduğu anlamına gelmez . Psikologların etik ve ahlaki değerler içinde çalışması dileğiyle…

Övgü Yaren Soydan