1 Seans Ücretsiz Danışmanlık

Sertleşme sorunu tatmin edici bir cinsel aktivite için yeterince uzun sürecek bir ereksiyonu düzenli olarak sağlayamama ve/veya muhafaza edememe olarak tanımlanır. Neredeyse tüm erkekler zaman zaman ereksiyon sağlamada ve/veya muhafaza etmede zorlanabilirler. Türkiye’de erkeklerin %34’ü sertleşme sorunu yaşıyor. 40 yaş üstü erkeklerde bu oran %69,2. Sorun yaşayan erkeklerin sadece %34’ü doktora danışıyor. Sertleşme sorunu, diyabet, hipertansiyon gibi pek çok ciddi hastalığın habercisi olabiliyor.

Erektildisfonksiyon tanısı ve görülme sıklığı

Başarılı bir cinsel ilişki için yeterli ereksiyonunun (sertleşmenin) sağlanamaması ve/veya sürdürülememesi durumunun süreklilik kazanması biçiminde tanımlanır. Sertleşmeme sorunu, yapı olarak hastanın yaşamını tehdit etmemekle birlikte, fiziksel ve psikososyal sağlık üzerinde derin etkiler bırakmakta ve hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Erkek ve kadında görülen cinsel fonksiyon bozuklukları eşler arasında ilişkilerin bozulmasında önemli rol oynamaktadır. İlişkilerin bozulmasının çiftler, çocuklar ve toplum üzerinde önemli sonuçları vardır.

Sertleşmeme sorununun nedenleri

. Sistemik hastalıklar

. Nörolojik hastalıklar

. Endokrin hastalıklar

. Penil faktörler

. Psikiyatrik hastalıklar

. Yaşlılık

. Şişmanlık

. Sigara

Sertleşme sorunun fiziksel mi, yoksa psikolojik mi olduğu nasıl anlaşılır?

Yapılan ürolojik muayene, testler ve değerlendirmeler kesin olarak bu ayırıcı tanının sağlanmasında yeterli olacaktır. ‘Papaverin testi’ olarak bilinen penisin kavernöz cisimciğine yapılan papaverin enjeksiyonu ile sorunun psikolojik mi yoksa organik bir sebebe mi bağlı olduğu kolaylıkla teşhis edilebilir.

Sertleşmeme sorununun tedavisi nasıldır?

Erkeklerdeki sertleşme problemi (iktidarsızlık) tedavisi sabır ve zaman isteyen bir süreçtir. Uygulanan bilişsel davranışsal cinsel terapi teknikleri ile kalıcı çözüme ulaşılabilmektedir. Terapistin verdiği egzersiz ve ev ödevlerinin dikkatli bir şekilde yapılması, terapistle kurulacak güven duygusu ve sağlıklı iletişim sayesinde bu problem kolaylıkla çözüme kavuşturulabilecektir

Sertleşme sorunu için psikolojik tedaviler

Uygulanan modern cinsel terapi teknikleri ile psikolojik kaynaklı iktidarsızlık sorunları genelde 6 ile 10 seans arasında çözüme kavuşabilmektedir.Sertleşememe nedeni ile uygulanan cinsel tedavilerde genel olarak bilişsel – davranışsal cinsel terapi teknikleri kullanılmaktadır.Bazı durumlarda dinamik terapiler de gerekli hale gelebilir. Bu tür durumlarda tedavi süreci bir miktar daha uzamaktadır.

                                                                  Övgü Yaren Soydan